Projektgruppen

2Projektgruppen från vänster: Ann-Sofie Olsson, Eva Wetterdal, Margareta Neld och Monica Hedberg i ekologiska klänningar från Svenska Moderådet.

Ann-Sofie Olsson arbetar som seniorkonsult på Greatness PR. Huvudsakliga konsultområden är kommunikationsstrategier, opinionsbildning, krishantering, hållbarhetsfrågor, affärsetik och ägarstyrning samt mentorskap och rådgivning.
Kontakt: 
ann-sofie.olsson@greatness.se 070-16 30 94 www.greatness.se

Eva Wetterdal är organisationskonsulten som även arbetar med chefsutveckling och samtalsstöd. Organisationsstyrning, struktur- och kulturbalansering, styrkebaserat förhållningssätt och metoder för det goda samtalet finns också i verktygslådan. Kontakt: eva@wetterdal.se 070-378 53 59 www.wetterdal.se

Margareta Neld är VD för konsultbolaget Neld International Consulting AB. Hon arbetar som managementkonsult och executive coach. Därutöver har Margareta lång och bred erfarenhet från personalområdet i både svenska och internationella företag.
Kontakt: margareta@neld.se 070-840 29 21 www.womeninprogress.se