Kvinnor i börsstyrelser

shutterstock_119018866

Detta genom en seminarieserie där vi bjuder in makthavare, experter och valberedningar för att höra hur de tänker och vad vi kan göra för kvinnor i börsstyrelser. Vårt första seminarium fokuserar på vad som händer i EU och hur det påverkar oss.  Women In Progress erbjuder också den populära utbildningen ”Från noll till börsen” som ger dig fördjupad kunskap om verksamhetsutveckling och tillväxt från ett styrelseperspektiv.