Golden Rules of Leadership

Women In Progress och Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Projektet genomfördes april till november 2014.
Projektet matchar entreprenörer och kvalificerade styrelsementorer. Genom arbetet synliggörs kvinnor som är ägare av företag och som är styrelseledamöter.

Press:
Entrepreneur Sthlm
Tidningen Bröd
Svenska Dagbladet
VVS-Forum #6/7

______________________________________________________________________

2014-12-03

Att genomföra ett mentorprogram – tips och tricks

Projektet Golden Rules of Leadership har nu avslutats i november 2014 inom ramen för Women in progress projekt.

Vid avslutningen lyfte mentorer och ägare fram vad de åstadkommit hittills, vad de lärt sig på vägen och, framförallt, vad de ska fortsätta med. Alla mentorparen kommer att fortsätta arbeta tillsammans i någon form vilket ger ett högt betyg till projektet och matchningen av mentorer och ägare. Women in progress kommer att följa upp mentorparen genom att bjuda in till en träff i november 2015 och ytterligare en träff ett år senare.

Från projektet har vi samlat ihop en lista med tips, idéer och bra exempel på hur man lyckas med ett mentorprogram mellan ägare och styrelsementor.  Innehållet bygger bland annat på deltagarnas erfarenhet från det här projektet men också från andra mentorprogram. Låt dig inspireras och ta med framåt!

Tips till ägare som vill utvecklas med hjälp av en mentor

 • Avsätt tid för mentorprogrammet.  Du får igen den tiden flera gånger om. Se det som tid som investeras i dig själv och ditt företag
 • Det finns inga begränsningar för hur långt du kan nå och med en mentor får du ett par externa ögon som fokuserar helt och hållet på dig och ditt företags framtid
 • Det är modigt att ta hjälp av en mentor, fortsätt vara modig
 • Släpp in mentorn snabbt i din verksamhet och vem du är som person. Våga berätta om framgångar och utmaningar. Ju mer du delar med dig desto mer får du tillbaka
 • Våga tänka nytt och våga nya affärsmöjligheter
 • Berätta och delge information om ditt företag till din mentor från första stund
 • Det är du som ägare som är ansvarig för att mentorprogrammet ger dig det resultat du förväntar dig
 • Det är du som genomför förändringen framåt, mentorn är ditt bollplank!

Tips till mentor som vill hjälpa ägare framåt

 • Säkerställ att du har den tid som behövs för att bidra till ägarens behov av mentorering
 • Var lyhörd och var noga med att se till vad just den här personen och det här bolaget har för behov utifrån storlek, livscykel och kultur
 • Ta med dig all erfarenhet och kunskap du har, sortera och plocka fram det som är relevant för ägaren
 • Många företag har liknande problem och utmaningar och följer vissa strukturer. Trots det, glöm inte nyanserna och se skillnaderna som finns och den unikitet som varje företag har
 • Känner du dig otillräcklig, kom ihåg att du finns där för att du är den du är, det är adepten som ska lösa sina utmaningar. Du bidrar med din kunskap och erfarenhet men ingen förväntar sig att du är allsmäktig
 • Kom ihåg att mentorsamtalen kan gå lite hur som helst och variera från gång till gång. Ämnena kan variera beroende på vad som sker i närtid hos ägare
 • Utmana ägaren i sin roll, ställ obekväma frågor och stärk ägaren i sin roll och att våga mer

Att planera ett mentorarbete tillsammans

 • Planera arbetet tillsammans.
 • Använd första mötet till att lära känna varandra och ta upp aktuella frågeställningar, bestäm hur mentorperioden ska fungera praktiskt med tillfällen att ses, kontakt mellan träffarna och mål med mentorarbetet.
 • Geografiska avstånd är inget hinder, det går att lösa på olika sätt. Men det kan krävas struktur och planering.
 • Det är viktigt att det finns ett ömsesidigt förtroende och en ömsesidig överenskommelse om sekretess.
 • Var förberedd inför mötena, bestäm vad ni ska gå igenom vid mötet, avsluta mötet med att stämma av om ni bägge är nöjda med mötets genomförande och innehåll.
 • Välj ut ett antal frågeställningar som är relevanta och gå igenom de ordentligt. Det är viktigare med kvalitet än kvantitet när det gäller mentorskap

Vad ger ett mentorprogram mellan ägare och styrelsementor

 • Tid för reflektion och kunskapsutbyte
 • Ägaren kan få hjälp med hur företaget ska utvecklas framåt och styrelsens arbete
 • Få möjlighet att ha en person i närheten under en period som finns där för dig
 • Tips och idéer om nya sätt att ses på organisation, ledarskap och företagande
 • Lära sig mer om sig själv
 • Du är inte ensam, du har någon att spegla dina tankar och idéer med som inte utgör ett hot
 • Det öppnar nya tankar om till exempel tillväxt och vilka misstag man inte ska göra när man vill växa
 • Ekonomiska frågeställningar, lönsamhet, politiska frågeställningar, ersättningsmodeller, arbetsgivaravgifter etc
 • Hjälp med att gå igenom och om det behövs förändra styrelsen
 • Gå igenom och jobba med ägardirektivet
 • Du kan få bekräftelse på att du är på rätt spår
 • Du kan ha din mentor som en person att referera till på hemmaplan och på så sätt få mer tyngd i din argumentation ”min mentor sa…”. Ibland behövs det att någon utifrån säger det man själv redan har sagt för att det ska slå igenom
 • Stärka ditt varumärke och ditt anseende som arbetsgivare
 • Nätverk
 • Ny inspiration
 • Kunskapsutbyte
 • Hjälp med att hålla fast vid beslutade åtgärder
 • Hjälp med att sortera bland alla olika roller du som ägare vanligtvis hamnar i
 • Möjligheten att gå igenom din egen struktur och vardag och hur du mår, var du är och vart du ska på kort och lång sikt
 • Få hjälp med att gå igenom ditt företags värderingar och kärnvärden. Vad är ni riktigt duktiga på och vad vill ni spegla och förmedla för känsla
 • Hjälp med förflyttningen i företaget från vad till hur företaget ska komma till nästa nivå
 • Kunskap, erfarenhet och hjälp med styrelse- och ägarfrågor, både i med- och motvind och hur man kan hantera dessa

Text: Eleonore Hammare
______________________________________________________________________

2014-11-25

Kompetens, engagemang och många skratt

Women in progress projekt med syfte att få fler kvinnor i styrelsearbete och bidra till ännu mer framgångsrika företag pågår för fullt.

Mentorer och ägare har påbörjat det gemensamma arbetet med att utveckla styrelsen och företaget framåt. Projektet som bedrivits inom ramen för Tillväxtverkets satsning Golden Rules of Leadership har nu haft en avslutningsträff präglad av engagemang, glädje och kraft.

Avslutningen ägde rum i Swedbanks lokaler i Göteborg den 11 november 2014 och deltagarna redogjorde kort för hur de upplevt projektet och var de står i nuläget.

Den stående återkopplingen var att mentorparen är mycket nöjda med matchningen mellan mentor och ägare, de flesta har träffats två gånger eller mer under hösten och har påbörjat ett långsiktigt arbete med fokus på företagsutveckling.

Det har varit givande och inspirerande att få bedriva det här projektet inom ramen för Golden Rules of Leadership”, säger Margareta Neld, projektledare och VD för Women in Progress. ”Det finns så mycket kompetens i den här gruppen med mentorer och ägare och jag är glad för att ha fått möjlighet att bidra i deras utveckling framåt.”

Målet för projektet är att ägarna ska få hjälp med utveckling av sitt styrelsearbete och att de inom två år ska ha en extern ledamot i sin styrelse. Nu när projektet avslutas är det av största vikt att mentorer och ägare fortsätter sitt påbörjade arbete tillsammans för att utveckla styrelsen. Women in progress kommer att följa upp hur det gått för mentorparen om ett år i november 2015 och om två år i november 2016.
Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-10-28

Golden Rules of Leadership – entreprenörskap och mentorskapa7907cc232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On October the 21st the French Chamber of Commerce together with Women in Progress arranged a lunch lectureabout the Golden Rules of Leadership program. Margareta Neld from Women in Progress first presented the initiative aiming to create gender equal leadership and entrepreneurship. The initiative was started by Hillary Clinton and in Sweden it has been funded by Tillväxtverket and conducted by Women in Progress.

The Golden rules of leadership are the following:

1. Share my network with rising women leaders
2. Actively promote women as role models
3. Endorse and make women leaders more visible.

Anna Lefevre from Androuet (entrepreneur and mentee) and Katarina Bohm Hallkvist (mentor) are two of the participants in the project and they shared their experiences with the audience. They were both very satisfied with the experience. Anna appreciated to get an external light on the business and to get tailor-made advice to develop the business.

Text Franska Handelskammaren

______________________________________________________________________

2014-10-15

Vår deltagare Lill-Anna Nilsson, ägare till Lill-Annas Bageri har blivit intervjuad av tidningen Bröd om sitt deltagande i vårt projekt Golden Rules of Leadership.

______________________________________________________________________

2014-10-03

En resa i kvinnligt ledande och mentorskap

Den 25 september höll Ebba Fåhraeus och Jessica Petersen ett uppskattat och välbesökt föredrag hos Grant Thornton i Göteborg. Temat var kvinnligt nätverkande och erfarenhet av ledarskap och mentorskap. Publiken var engagerad och intresserad och ställde många bra frågor.

Våga prova, vad är det värsta som kan hända?
Ebba började sin berättelse med att lyfta fram Pippi Långstrump som en tidig förebild. Pippi visade att allt är möjligt, hon är rebellisk, självständig och vågar prova nya saker. Och, precis som många andra framgångsrika kvinnor, har Ebba gått från ett nyfiket och självständigt barn till ”duktig flicka” till att sedan landa i sig själv och återta mer av det rebelliska och nyfikna och faktiskt göra det som är viktigt.

Ebba lyfte fram vikten av att våga testa och utmana sig själv. Vad är det värsta som kan hända? Har man ställt sig den frågan så brukar svaret vara enkelt. Ebba drivs av utmaningar, såväl yrkesmässigt som privat. Den senaste utmaningen var att bestiga Kilimanjaro.

Ebba beskrev sin väg framåt i ledande positioner som ganska oplanerad men ändå öppen för nya intryck, nya beslut och med en tydlig ambition. När hon hade bestämt sig för att arbeta mer med styrelsefrågor gick hon utbildning bland annat hos Styrelsekraft och därefter berättade hon för alla runt omkring att nu ville hon ha styrelseuppdrag. Och det har hon fått!

Ebbas fem punkter:
– Fira delmål och framgångar!
– Glöm inte att tacka de som hjälper dig framåt!
– Gör det som du trodde var omöjligt!
– Tveka inte, om inte nu är rätt tid, när är då rätt tid?
– Vid rädsla och beslutsvånda, fundera på vad det värsta är som skulle kunna hända.

Lev dina värderingar och ha rätt medarbetare på rätt plats!
Jessica började sin berättelse om hur den yrkesmässiga banan startade med att plocka jordgubbar, att jobba som servitris både i Sverige och i USA och att sedan utbilda sig till ekonom med inriktning på servicemanagement. Direkt efter examen tog Jessica och hennes man över driften av Villa Belparc i Slottsskogen och genomförde omfattande utveckling av rörelsen. Jessica berättade att hon i samband med att de startade eget ganska snabbt kunde se fördelarna med att kunna styra över sin egen tid på ett annat sätt än som anställd och friheten när det gäller beslutsfattande och egna pengar.

En av de största utmaningarna för Jessica var när hennes man blev allvarligt sjuk, med risk för att han skulle avlida. Jessica stod helt plötsligt ensam med personalansvar, två barn, ett företag att sköta och själv kunde hon inte laga mat för det hade varit makens arbetsuppgifter, utbildad kock som han är. Jessica tog sig igenom den påfrestande perioden, maken överlevde sjukdomen, och Jessica hade under tiden lärt sig mycket om att ta hjälp av andra och att man klarar mycket mer än man tror. Efter en tid skilde sig Jessica och hennes man och hon köpte ut honom från bolaget.

Nu driver Jessica företaget själv och har jobbat oerhört mycket med struktur, kvalitet, värderingar och ständiga förbättringar. Genom att strukturerat arbeta med dessa områden har Jessica minskat omsättningen men ökat resultatet. Jessica lyfte fram vikten av att leva sina värderingar och att kontinuerligt förbättra, förnya och våga satsa.

Jessicas fem punkter:
– Se till att ha rätt medarbetare på rätt plats!
– Våga gå på magkänslan, både vid rekrytering, affärsutveckling och koncept!
– Underskatta inte vikten av hushållning av ekonomin, gå det bra kan man utveckla och utvidga, går det sämre behöver det finnas en buffert.
– Var nyfiken, häng med i trender, glöm inte omvärldsbevakningen!
– Det är viktigt med struktur för att kunna ge frihet.

I slutet av föredraget berättade också Ebba och Jessica om Golden Rules of Leadership och de aktiviteter som pågår inom projektet.

Och, som avslutning, här kommer en bild som illustrerar associationerna med ”duktig flicka”

life

Källa

Text: Eleonore Hammare

____________________________________________________________________________

2014-09-16

Mentorer och adepter matchade – nu börjar det roliga…

Matchningen mellan styrelsementorer och ägare är nu klar och starten på ett, förhoppningsvis, långt samarbete kan börja.

Margareta Neld, VD för Women in Progress och ansvarig för projektet som går under Tillväxtverkets initiativ Golden Rules of Leadership, är nöjd med matchningen.

”Det har varit ett roligt och givande arbete att få matcha ihop ägare och styrelsementorer”, berättar Margareta. ”Vi har i matchningen tagit hänsyn i första hand till ägarens önskemål och deras geografiska placering. I möjligaste mån har vi även tagit mentorernas önskemål i beaktande. Av den återkoppling jag fått hittills så verkar alla nöjda.”

Det som händer härnäst är att mentorer och adepter (ägarna) kontaktar varandra för att planera det gemensamma arbetet. Inom ramen för programmet ingår att två möten a 2 timmar ska genomföras.

”Nu är det upp till mentorer och adepter att gå igenom förväntningar och vad som passar bäst utifrån just deras förutsättningar och vilket behov ägaren har för att få sitt företag att växa. Den här delen av projektet avslutas i november och det ska bli spännande att få höra mer om hur arbetet gått och vad som har åstadkommits till dess”, avslutar Margareta Neld .

Förutom att mentorer och adepter börjar arbeta tillsammans kommer också fyra av projektets deltagare att synas och höras vid två externa nätverksträffar under september och oktober.

Den 25 september håller Ebba Fåhreus och Jessica Petersen ett föredrag hos Grant Thornton i Göteborg på temat kvinnligt nätverkande och erfarenhet av ledarskap och mentorskap.

Den 21 oktober kommer Anna Lefevre och Katarina Bohm Hallkvist att hålla ett föredrag på temat Golden Rules of Leadership hos Franska Handelskammaren i Sverige. Mer om Franska Handelskammaren. 

Text: Eleonore Hammare

________________________________________________________________________

2014-09-01

Speed datingen genomförd

Golden Rules of Leadership-projektet fortsätter med höstens aktiviteter.

Den 26 augusti genomförde vi den planerade matchningsaktiviteten där våra deltagande företagare och mentorer fick en möjlighet att träffa varandra. Varje möte varade 15 minuter och alla företagare har träffat alla mentorer. Syftet med mötena var att lära känna varandra, dela med sig av ambitioner och önskemål och att delge vilken erfarenhet mentorerna kan bidra med.

Träffen genomfördes i Tysk Svenska Handelskammarens lokaler och allt fungerade förträffligt med en trevlig och inbjudande miljö och väl fungerande logistik.

Med mycket energi, många skratt och en välfylld dag ska nu själva matchningen göras. Inom kort räknar vi med att matchningen är klar och det spännande samarbetet mellan företagare och styrelsementor kan påbörjas.

Grant Thornton Göteborg och Franska Handelskammaren

Under september och oktober kommer tre av våra deltagare också att synas i två andra nätverk.

Den 25 september håller Ebba Fåhreus och Jessica Petersen ett föredrag hos Grant Thornton i Göteborg på temat kvinnligt nätverkande och erfarenhet av ledarskap och mentorskap. Vill du veta mer om aktiviteten.

Den 21 oktober kommer Anna Lefèvre att hålla ett föredrag på temat Golden Rules of Leadership hos Franska Handelskammaren i Sverige. Vill du veta mer om Franska Handelskammaren.

Vi fortsätter med kommunikationsaktiviteterna under hösten och arbetar aktivt med olika medier och nätverk för att marknadsföra projektet och deltagarna.

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-08-20

Tur, timing och skicklighet

Jag träffar Susanna Liljestam Heigard, en av två delägare av rekryteringsföretaget Head Agent, på deras kontor i centrala Stockholm. Det är en trivsam och modern kontorsmiljö med ett öppet kontorslandskap, inglasade samtalsrum och svartvita fotografier på väggarna.

Susanna är en av deltagarna i Women in Progress projekt för att få in fler kvinnor i styrelserummen. Projektet sponsras av Tillväxtverket och bedrivs inom ramen för satsningsområdet Golden Rules of Leadership.

Susanna-liljestam-heigardHur det hela började

Syftet med vårt möte är att få ta del av Susannas och Head Agents historia, hur det kom sig att Susanna startade eget, hur det ser ut i dagsläget i bolaget och vilka framgångsfaktorerna är.

Men låt oss ta det från början, varför startade du rekryteringsbolaget Head Agent?
– Jag har jobbat med rekrytering sedan jag avslutade mina universitetsstudier, börjar Susanna berätta, och jag har sett en hel del av rekryteringsbranschen, både bra och dåliga exempel. Både avseende genomförda rekryteringar men också utmaningar som kunder har haft med sina rekryteringsbolag. Det satte igång tankar hos mig där jag bland annat tänkte att det där kan jag göra mycket bättre själv. Ytterligare något som stärkte mig i tron på mig själv var att jag fick möjligheten att starta ett helt nytt dotterbolag på en helt ny marknad (i Danmark) åt det rekryteringsbolag som jag då var anställd hos. Det gick bra och jag insåg att jag faktiskt kan det här. Jag började landa i mitt eget självförtroende och medan tankarna blev mer och mer konkreta så stundade också en föräldraledighet för mig och då tog jag chansen och startade bolaget. Jag visste ju att jag hade inkomsten säkrad en tid framåt och att jag under den perioden också skulle kunna styra min egen tid.

Att välja att starta eget brukar leda till frågor och åsikter hos omgivningen. Vilka var reaktionerna runt omkring dig, till exempel från vänner och släkt?
– Jag resonerade mycket med andra och stämde av mina funderingar och idéer. Alla var stöttande och tyckte att jag självklart skulle ta möjligheten och chansen. Av alla delar som föll på plats samtidigt så minns jag särskilt en händelse som var en liten milstolpe i beslutsfattandet. Det var när jag träffade en annan entreprenör som bjöd in mig till att dela lokal med dem så att vi kunde sitta tillsammans och ha sällskap. Den typen av stöd gjorde det mycket enklare att våga satsa.

Rekrytering är en konst

Jag undrar över rekryteringsbranschen som sådan. Det finns ju hur många rekryteringsbolag som helst. Hur lyckas ni vara framgångsrika?
– Ja, säger Susanna, det är en mycket stor konkurrens och kvaliteten är oerhört varierande. I vår bransch finns det ingen certifiering eller obligatorisk utbildning eller liknande som man måste klara av för att få jobba med rekrytering. Det är både en för- och nackdel. Det går ju snabbt och lätt att starta bolag i branschen men det kan också leda till oseriösa aktörer. Det som vi satsar på och som vi anser är det som skiljer oss jämfört med andra i branschen är tre saker: vi är mycket noggranna med hur vi hanterar kandidaterna som är med i rekryteringsprocesser, våra rekryterare arbetar med max tre uppdrag parallellt och vi har en kvalitetssäkrad process för våra rekryteringsuppdrag. Att det här är våra framgångsfaktorer vet jag genom att vi har många av våra tidigare kandidater som numera är våra kunder (oavsett om de fått aktuellt jobb eller inte) och när det gäller säljinsatser så behöver vi inte ringa och jaga kunder lika mycket längre. Kunderna kontaktar oss efter rekommendation och referenser.

Vi är fokuserade!

Det låter fantastiskt bra, hur ser utvecklingen av bolaget ut? Ni har funnits i fyra år, var är ni nu och vart ska ni? 
– Utvecklingen av bolaget har gått från startup till tillväxt. Vi är två delägare. Efter ungefär ett halvår tog jag in Kristina Bågstam-Blom som delägare i Head Agent. Vår professionella relation, att vi kompletterar varandra och att vi har ett mycket bra samarbete är en del i att företaget utvecklas hälsosamt och har den tillväxttakt som vi önskar. Vi är ett tillväxtbolag och befinner oss i en tillväxtfas. Vi har tagit en plats på marknaden och den ska vi behålla och växa vidare utifrån. Det kommer vi att göra några år till för att sedan landa i någon form av mognadfsas och då utvecklas vidare i den fasen.

Hur lyckas ni balansera de olika delarna med att jobba kort- och långsiktigt?
– Ett av våra värdeord är fokus. Vi fokuserar på det vi gör och kan och som nästa steg tar vi produktutvecklingen. Vår utveckling av bolaget går framåt och till vår hjälp har vi ett advisory board som har fungerat och fungerar mycket bra för att resonera i olika frågor. Nu står vi inför att skapa en professionell styrelse med avsikt att utvecklas vidare. Vi behöver få in kompetens i hur vi tar oss från tillväxt till mognad och hur vi bygger ett långsiktigt bolag med processer, rutiner och så vidare. Vi har gjort kartläggningar med hjälp av axiologin och vet att vår styrka inte ligger i det administrativa så där behöver vi komplettera med kompetens.

Vad ger dig energi i jobbet och vilka frågor är tuffa att ta?
– Ett område som är oerhört stimulerande och kul är att se, att för varje ny person som vi anställer i bolaget, så förändras gruppdynamiken och det blir som ett nytt Head Agent varje gång. Det är riktigt roligt att se och följa den utvecklingen. Jag försöker alltid att vara lyhörd, både när det gäller vår trivsel internt i bolaget men också att kunderna ska vara nöjda. Frågor som är mer krävande men mycket viktiga att ta hand om är när kunder inte är nöjda med oss. Det händer inte ofta men naturligtvis har det hänt, även oss, att någon kund eller kandidat i en rekryteringsprocess varit missnöjd med något av det vi gjort. Då är det viktigt att agera snabbt och ha dialog med den berörda. Det går alltid att lösa men det får inte vänta och det handlar om att återskapa ett förtroende.

Hur ser det ut inför hösten?
– Det är högtryck. Vi har haft många förfrågningar redan under semestern och har många förfrågningar nu, så det ser riktigt bra ut inför hösten.

Lyft blicken och ha ett bra ledarskap!
Susannas tips till entreprenören:
–    Se till att ha en ”det löser sig”-mentalitet! Det händer alltid saker som man inte räknat med men det löser sig på ett eller annat sätt.
–    Kom ihåg att lyfta blicken. Det är lätt att gräva ned sig i detaljer och att missa höjden. Det handlar om att ha förmågan att kunna pendla mellan operativt och strategiskt arbete och synsätt.
–    Omge dig med människor som du kan diskutera och resonera med. Om du inte har en styrelse, se till att åtminstone ha ett advisory board som kan agera bollplank. Det behöver inte vara så formellt.
–    Underskatta inte ledarskapets betydelse för framgången. Det är de anställda som ska trivas, känna samhörighet och må bra. Det är de som skapar resultaten och gör bolaget!

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-08-12

Mångfalden börjar hos valberedningen

Valberedningens arbete är viktigt för att forma en styrelse och mångfald i styrelsen kan påverka mångfalden i styrelsen. Orden är hämtade från den artikel som Svenska Dagbladet publicerade den 30 juni 2014. Artikeln bygger på Women in Progress och Greatness PR:s kartläggning av valberedningarnas utformning.

Valberedningarnas sammansättning visar sig bestå av mestadels män och hälften är över 60 år. En stor andel av de som sitter i valberedningarna sitter dessutom på flera stolar, i genomsnitt tre uppdrag per person. Sammanfattningsvis är det en homogen grupp som ska utse styrelseledamöter och resultatet blir därefter. Devisen ”lika väljer lika” gäller här i allra högsta grad. Detta fenomen beskrivs också i Allbrights rapport ”Lika barn leka bäst” från 2013.

Allbright föreslår tre enkla steg för att få en ökad diversifiering i styrelser. Förutom att ägarna måste bestämma sig för att de vill ha en mer blandad grupp och ser styrkan i olikheter så rekommenderas följande tre steg:
1. Utför en professionaliserad styrelseutvärdering som ägarna och valberedningen beställer inför en stämmosäsong.
2. Att valberedningen med bas i styrelseutvärderingen tar fram en kravprofil som passar för gruppen och dess dynamik och att den nyvalda personen kompletterar gruppen.
3. Om man inte har den här kompetensen eller kravprofilen i sitt nätverk så måste ägarna börja investera i att hitta den. Det räcker inte längre med att säga vi har försökt, men vi hittade inte någon.

I artikeln i Svenska Dagbladet från den 30 juni framhålls vikten av att ha engagerade ägare i valberedningarna för att öka mångfalden i styrelserna. Kan det möjligen vara så att det handlar om att sopa rent framför egen dörr som start och börja med att skapa en större mångfald i valberedningarna?

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-07-04

Snart dags för speeddating + några tips för ditt styrelsearbete

Speeddating den 26 augusti
Nu pågår planeringen av nästa steg i projektet där styrelsementorer och entreprenörer utbildas för att möjliggöra ett fortsatt samarbete och vidareutveckling av de företag som ingår i projektet.

Under maj och juni har utbildningar genomförts och den 26 augusti är det dags för matchningseventet där entreprenörer och styrelsementorer möts i speeddating. Då ges möjlighet att lära känna varandra under korta möten för att skapa en grund för fortsättningen där entreprenörer matchas med en styrelsementor utifrån aktuella behov. Målet för projektet är att få fler kvinnor i styrelser och att utbilda entreprenörer i styrelsearbete.

Under utbildningsdagarna har olika frågor och aktuella ämnen diskuterats. Några av ämnena sammanfattas genom kloka ord att ta med i styrelsesammanhang här:

Ägardirektivet ska kopplas till helheten
Ägardirektivet ska spegla många saker och det är lätt att direktivet mest fokuserar på siffror. Men ett ägardirektiv ska utgöra uppdragsbeskrivningen till styrelsen och vd och då är det viktigt att det finns mer än siffror i dokumentet.

Beskriv vad som ska uppnås utifrån kunder och marknad, vilka produkter och tjänster, medarbetare och kompetensförsörjning, organisation och samverkan, innovationer och utveckling och så vidare. Och glöm för all del inte riskhanteringen. Tänk på att ägardirektivet också är grunden till vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen. Detta skapar en styrelse som arbetar hårt för att nå dina mål som företagsägare.

Sammansättning av styrelsen
Hur ska man sätta samman en styrelse på bästa sätt? Ska ledamöterna kunna branschen eller inte för att bidra bäst i en styrelse? Sammanfattningsvis vore en mix av branschkunniga och icke branschkunniga bäst för att skapa en bra kombination av erfarenhet och kunskap, nytänkande och inflöde av annan kunskap än det som finns inom branschen.

Några ord på vägen när du sätter ihop din styrelse: tänk på att välja styrelseledamöter med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, vad ni står inför just nu, mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsens gruppdynamik
Styrelsen är en grupp som alla andra och hur den gruppen fungerar beror mycket på gruppdynamiken och gruppens sammansättning. Ordföranden har till exempel en viktig roll så att alla i gruppen tas till vara och utvecklas. Några viktiga områden att klara ut för att få en grupp att fungera väl är att klargöra rollerna i gruppen, vem förväntas göra vad och vad har respektive person för roll i just denna grupp.

Säkerställ att alla vet vad styrelsen har för uppgift, klargör rollerna och fastställ en gemensam vision och mål för arbetet. Om styrelseledamöterna har olika agendor för sitt arbete styrs inte företaget utifrån en helhet utan utifrån individernas syn på vart bolaget ska. Då är risken stor för politik, spel och konflikter. Det leder inte företaget framåt!

Använd revisorn som samtalspartner
Den huvudsakliga uppgiften för en revisor är att granska redovisning och hur styrelsen förvaltar den organisation de företräder. Som företagsledare finns det ofta ett behov av helhetssyn, framförhållning och ekonomisk planering och att ha någon att diskutera detta och att få hjälp med till exempel riskmanagement, ekonomi, lagar och regler, miljöfrågor, granskning av företagens hållbarhetsredovisningar och så vidare.

Använd din revisor som en rådgivare i mer än enbart redovisningsfrågor. Då kan du få objektiva, framtidsinriktade synpunkter på frågor kring företaget och dess utveckling. Revisorn är oberoende, ser till företagets bästa och kan ge en kunnig utomståendes syn på frågor kring företaget.

Och med de tipsen önskar vi er alla en härlig sommar och glöm inte att tipsa och rekommendera vidare de kompetenta kvinnor du möter!

Vi är tillbaka med nya blogginlägg i augusti!

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-06-27

Fler engagerade entreprenörer som vill nå nästa nivå

Här kan du läsa den sista presentationen av deltagarna i Women in Progress´ projekt med syfte att få fler kvinnor i styrelser och att bidra till att utveckla styrelsearbetet. I tidigare blogginlägg presenteras vilka de andra fem entreprenörerna är och vilka som är styrelsementorer.

Therese Albrechtson
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Ägare och grundare av Academy of Excellence. Startade sitt första företag genom Ung Företagsamhet, Bodyguard. Har drivit och driver företag inom olika branscher. Har styrelseerfarenhet från Svenska handbollslandslaget AB, Ung Företagsamhet, sina egna bolag och två mindre styrelser.
Förväntningar på projektet: Få mer kunskap på hur styrelsearbete ska gå till och att få information om vad som kan göras/förbättras i egna företaget och styrelsen. Nätverket och att byta erfarenhet med andra entreprenörer.

Liselott Gustafsson
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Liselott har en bakgrund inom ekonomi och HR i branscherna åkeri, resor, flyg och industritillverkning. Sedan 2009 driver hon, tillsammans med sin man, VVS-företaget Gustafssons Rör i Umeå och också det nystartade Goliat Holding AB. Styrelseerfarenhet från egen styrelse, sitter också med i branschorganisationens styrelse och är aktiv i lokala idrottsföreningar.
Förväntningar på projektet: Att få lära sig ännu mer om styrelsearbete och att få möjlighet att skapa en väl fungerande styrelse med en extern ledamot.

Sofie Lundström
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Medgrundare och ägare av Toborrow där privatpersoner kan låna ut pengar till företag.  Sofie har sin bakgrund i finansbranschen, bland annat från Handelsbanken och Lehman Brothers.
Ser fram emot i projektet: Lära sig mer om styrelsearbete och hur Toborrow kan få ut det bästa möjliga av en styrelse.

Jessica Petersen
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Jessica har en lång erfarenhet från restaurangbranschen, konferens, banketter, event, service, effektivitetsarbete och äger sedan 1997 cateringföretaget Gourmet Sofie. Jessica är i grunden ekonom och har styrelseerfarenhet från egen styrelse och flera ideella föreningar.
Förväntningar på projektet: Att erfara hur effektivt styrelsearbete påverkar resultat och organisation, kontroll och krav på mitt arbete. Jag vill också öka mitt fokus på beslutade åtgärder. Ny inspiration, nätverk och utbyte av erfarenhet.

Helena Sjölander
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Sedan 2000 är Helena grundare och ägare av assistansföretaget Passal. Helena är personalvetare, har erfarenhet från branschen och företagande. Styrelseerfarenhet från egen styrelse. Sitter i styrelsen hos Vårdföretagarna och i branschorganisation.
Förväntningar på projektet: Förstå mer vilka olika styrelsefunktioner som kan vara önskvärda för att få ut maximalt av en styrelse. Få veta mer om mina styrkor och svagheter i styrelsesammanhang.

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-06-16

Stärk konkurrenskraften genom aktivt ägarskap

Aktiviteterna rullar på i Women In Progress projekt där 10 företagsägare ska matchas med 10 styrelsementorer. Projektet är ett av åtta utvalda inom ramen för Tillväxtverkets program Golden Rules of Leadership.

De 10 företagsägarna har nu genomgått en utbildning i styrelsearbete och vad ett mentorskap kan göra för att få företaget ännu mer framgångsrikt.

Ett viktigt område som är högaktuellt för våra deltagare är att vara aktiv i sitt ägande av företag. Alltför ofta kan vi läsa och höra berättas om styrelser och ägare som agerar passivt och därmed missar affärsmöjligheter. För att lyckas med ägarledda företag krävs det aktivitet, både hos ägarna, styrelsen och ledningen.

Women In Progress har haft förmånen att få ta del av den rykande färska boken Aktivt Ägarskap skriven av Roland Dansell, Annika Hall och Satish Sen.

 Boken Aktivt Ägarskap innehåller praktiska råd och värdefull information för våra ägare och blivande styrelsementorer, säger Margareta Neld, VD för Women in Progress och ansvarig för projektet. Jag ser fram emot att få dela ut boken till våra deltagare i projektet. Den kommer att bidra i deras arbete framåt.

Roland Dansell är marknadsområdeschef för Grant Thornton i Stockholm och en av rolandförfattarna till boken. Roland ser ett värde i att boken och budskapet sprids så att de ägarledda företagen blir mer framgångsrika. Golden Rules of Leadership är ett utmärkt projekt att sprida budskapet vidare inom. Där finns många engagerade och kompetenta ägare.

– Det känns bra att kunna stödja projektet på detta sätt, säger Roland.

Boken är inspirerande och praktiskt tillämpbar och innehåller en rad verktyg för att öka samtalen mellan ägare och styrelse samt för att få fler ägare att prioritera ”ägarfrågorna”. Bokens budskap är att bolagets värde kan ökas med aktivt ägarskap och att framgångsrikt företagande börjar hos ägarna.

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-06-11

Engagerade entreprenörer som vill nå nästa nivå

I Women In Progress projekt inom ramen för Tillväxtverkets program Golden Rules of Leadership utbildas entreprenörer och styrelsementorer för att sedan delta i en speeddating där entreprenörer och mentorer ska matchas med varandra.

Här kommer första delen, av två, där vi presenterar fem av de 10 entreprenörer som deltar i projektet. Vilka mentorerna är kan du läsa i tidigare blogginlägg och del två av presentationen av entreprenörer kommer inom kort.

Gabriella FinnborgGabriella
Yrke, bakgrund och erfarenhet: VD för PR-byrån Prat PR. Gabriella har lång erfarenhet från PR- och kommunikationsbranschen. Styrelseerfarenhet från egna styrelser som VD och bostadsrättsföreningsstyrelse.
Ser fram emot i projektet: Att få mer insikt i hur styrelsen och styrelsearbetet kan utvecklas vidare.

Anna LefevreAnna
Yrke, bakgrund och erfarenhet: Delägare av ostbutiken Androuet. Anna har fokus på affärs- och marknadsutveckling och har tidigare erfarenhet från marknads- och kommunikationsområdet. Styrelseledamot i Nätverket mot gynekologisk cancer.
Ser fram emot i projektet: Att ta nästa steg i företagets utveckling.

Lill-Anna NilssonLill-Anna
Yrke, bakgrund och erfarenhet:
VD och ägare av Lill-Annas bageri. Driver sedan 1992 bageriet med egen brödbutik och café i Kumla och Örebro, leverans till hotell, livsmedelsbutiker och restauranger i Örebro.
Ser fram emot i projektet: Ta företaget till nästa nivå med hjälp av ny kunskap och erfarenhet.

Theresa ÖstmanTheresa
Yrke, bakgrund och erfarenhet:
 VD och ägare av Fjärdhundra rör AB, och Grillby rör AB. Theresa är i grunden ekonom och har styrelseerfarenhet från Företagarna och i olika föreningssammanhang.
Ser fram emot i projektet: Att få veta mer om vad en styrelse kan tillföra företaget.

Susanna

Susanna Liljestam Heigard
Yrke, bakgrund och erfarenhet: VD och ägare av Head Agent. Erfarenhet från rekryterings- och HR-branschen i roller som konsult, landschef och vice VD.
Ser fram emot i projektet: Lära sig nytt om styrelsearbete och att tillföra nya insikter till Head Agent.

Text: Eleonore Hammare

_____________________________________________________________________________

2014-06-09

Erfarna ledare blir styrelsementorer

Women In Progress projekt inom ramen för Golden Rules of Leadership går vidare och här kommer den andra delen, av två, där vi presenterar de utvalda ledarna som nu utvecklas vidare inom områdena styrelsearbete och mentorskap.

Christina Munk-Hemberg
Munk_hembergBakgrund och erfarenhet: Christina har lång erfarenhet från olika roller i ledande befattning inom Volvo car group. Hon har arbetat inom inköp, finans och HR och har i de olika rollerna varit del av och lett omorganisationer och strukturella förändringar. Har fyra styrelseuppdrag och ett fullmäktigeuppdrag med tyngd mot finans och försäkring.
Ser fram emot i detta projekt: Att få vara med och påverka fortsatt utveckling av kvinnor på ledande positioner och i styrelser. Ser fram emot ett roligt projekt.

Ebba Fåhraeus
ebbaBakgrund och erfarenhet: Ebba har sin bakgrund och specialistkompetens inom marknadsföring, sälj och affärsutveckling. I dagsläget fördelar hon sin tid mellan att jobba i ett investmentbolag och styrelsearbete. Mycket erfarenhet från tekniktunga bolag och innehar roller som ordförande och ledamot i såväl noterade som onoterade bolag.
Ser fram emot i detta projekt: Hitta nätverk och samtalspartner som känner till skillnaderna mellan styrelsearbete i noterade respektive onoterade bolag, ha roligt, ge insikt och energi.

Christina Frisk
FriskBakgrund och erfarenhet: Bred yrkeserfarenhet som chef, ledare och VD från olika branscher, bland annat energi och utbildning. Har varit med och byggt upp ett bemanningsbolag från start till att omsätta miljarder. Christina har erfarenhet från styrelsearbete genom sin roll som VD och nu driver Christina eget bolag och går in som konsult och rådgivare i olika företag.
Ser fram emot i detta projekt: Fortsätta utvecklas i sin roll som mentor, få mer struktur kring hur man kan arbeta i mentorskap.

Kristina Magnusson
Kristina_MagnussonBakgrund och erfarenhet: Lång erfarenhet med olika ledande positioner från olika branscher, bland annat från HeidelbergCement och Schneider Electric. Kristina har i sina roller arbetat i såväl affärsverksamheten som inom HR-området. Nu är Kristina VD för stiftelsen Annebergsgården. Kristina har styrelseerfarenhet som ledamot och som styrelseordförande.
Ser fram emot i detta projekt: Att det ska ge energi, jag får ge av min erfarenhet och kunskap, givande, nya kontakter och nätverk, att ha kul.

Text: Eleonore Hammare

_____________________________________________________________________

2014-06-02

Bjud på din erfarenhet och ditt nätverk

bild 1Andra utbildningsomgången av blivande styrelsementorer i Women In Progress projekt inom ramen för Golden Rules of Leadership genomfördes i Göteborg den 21 maj.

Fyra erfarna och engagerade ledare från olika branscher från Göteborg och Skåne deltog i utbildningsdagen med syfte att lära sig mer om mentorskap och styrelsearbete.

I den här utbildningen mixas fakta och verktyg för hur man bör agera som mentor med personlig reflektion utifrån en kartläggning av det egna tanke- och värderingsmönstret som deltagarna svarat på inför utbildningen. Mentorskap och coaching förekommer inom en mängd olika delar av samhället, såväl inom näringsliv, arbetsmarknadsåtgärder som inom idrottsvärlden. Vid utbildningstillfället i Göteborg diskuterades huruvida det är någon skillnad på att vara mentor i en styrelse och till en företagsledare jämfört med att vara mentor i största allmänhet?

bild 2

Att vara mentor till en styrelse och en ägare kräver att du har någon typ av kunskap om styrelsearbete och företagande”, berättar Amie Joelsson, Women In Progress och ansvarig för utbildningen i Göteborg. ”Däremot är metodiken densamma som i vilket mentoruppdrag som helst. Som mentor ska du vara lyhörd, intresserad av människor och särskilt din adepts utveckling. Du ska också bidra med din erfarenhet för att få adepten att höja blicken, se möjligheter och få verktyg för att kunna nå nya nivåer i sitt arbete.

Golden Rules of Leadership har som syfte att uppmuntra att rekommendera och synliggöra kvinnor för ledande positioner. Under utbildningsdagen diskuterades ämnet och här kommer några konkreta tips från på vad man kan göra för att stötta varandra och lyfta fram kvinnors kompetens:

– Samla på kompetenta kvinnor i ditt nätverk.
– Få in vanan att rekommendera kvinnor när du får frågan om du känner någon med en viss erfarenhet och kompetens.
– Var medveten om mönstren och strukturerna som finns: män rekommenderar män och kvinnor rekommenderar män. Hitta ett sätt som passar dig för att påverka mönstren.
– Förändra genom att agera streetsmart* i befintliga könsmönster och de vanor och trygghetssökande som finns (lika söker lika).

Dela dina nätverk, lyft upp kvinnors framgångar, rekommendera konsekvent!

Nästa del i Women In Progress program är att de utvalda företagarna träffas för en utbildning i styrelsearbete. På återseende!

*Att vara streetsmart handlar om att använda kunskap som man inte kan förvärvar i skola eller på formella arbetsplatser. Man kan t.ex. vara snabbtänkt, svårlurad, misstänksam, rådig, handlingskraftig, och man kan anpassa sig efter situationen. Det handlar om att veta hur man navigerar i den verkliga världen.

Text: Eleonore Hammare

_____________________________________________________________________

2014-05-23

Erfarna ledare ska nu bli styrelsementorer

Women In Progress projekt inom ramen för Golden Rules of Leadership är I full gång och här kommer första delen av två där vi presenterar sex av de tio utvalda ledarna som nu utvecklas vidare inom områdena styrelsearbete och mentorskap.Mentorer_sthlm

Liselotte Tjernlund
Bakgrund och erfarenhet: Utbildad civilekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar och som konsult. Sedan nio år tillbaka driver Liselotte eget företag inom områdena bemanning och redovisning. I sin roll som CFO har Liselotte arbetat gentemot styrelser i olika uppdrag i branscher som till exempel vård, teknik och riskkapital.
Ser fram emot i detta projekt: Jag ser fram emot att få lära mig mer om mentorskap och utvecklas som mentor, lära känna nya människor.

Louise Nicolin
Bakgrund och erfarenhet: Styrelseerfarenhet sen 1996, i såväl privatägda som noterade bolag, framför allt inom verkstad- och fordonsindustrin. Bred erfarenhet utifrån rollen som företagare och konsult, med spetskompetens i kvalitetssäkring och projektstyrning inom Life Science. Civilingenjör med en MBA från Stockholm Business School och certifiering inom NLP.
Ser fram emot i detta projekt: Jag ser fram emot att bredda min egen erfarenhet, och att kunna kombinera mina två stora intressen; styrelsearbete och coaching/kommunikation.

Anne-Lie Lind
Bakgrund och erfarenhet: Anne-Lie är Director på SKF Logistics Services och har en lång erfarenhet i från ledande befattningar inom SKF, Volvo och Tetra Pak. I nuvarande befattning P&L – ingår ett ansvar på 3,2 miljarder SEK och 1600 anställda globalt. Anne-Lie har styrelseutbildning och styrelseerfarenhet.
Ser fram emot i detta projekt: Att som mentor till ägaren åskådliggöra hur ett kraftfullt styrelsearbete leder till hållbar tillväxt.

Sofia Nilsson
Bakgrund och erfarenhet: Utbildad civilekonom med lång erfarenhet i olika ledande roller bland annat inom Xerox, Carema Sjukvård och Aon Hewitt. Sofia är numera egenkonsult i eget bolag och har styrelseerfarenhet från bland annat Xerox och Swilkenbridge Group.
Ser fram emot i detta projekt: Jag ser fram emot att utvecklas vidare och att samtidigt kunna bidra med min erfarenhet och kunskap. Jag vill också bli modigare och våga ännu mer.

Anne-Charlotte Lallerman
Bakgrund och erfarenhet: Lång erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen med olika chefs- och ledarpositioner hos bland annat SEB, Trygg Hansa och Swedbank. Har de senaste åren varit verksamhetsansvarig för Private Banking hos Swedbank i Stockholm. Anne-Charlotte har också under några år drivit en egen konsultverksamhet inom management, coaching och mentorskap.
Ser fram emot i detta projekt: Det är spännande med styrelseuppdrag och jag ser fram emot att utvecklas mer inom styrelsearbete och som coachande mentor. Och naturligtvis att kunna bidra med min erfarenhet till entreprenörer.

Katarina Bohm Hallkvist
Bakgrund och erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet som bolagsjurist från ägarledda och börsnoterade multinationella bolag. Katarina har en bakgrund från IT- och telekombranschen där hon bland annat varit bolagsjurist hos Ericsson och CGI, styrelseledamot hos Wiredge AB och ägare av Eris Law AB. Specialistkompetens inom svensk och internationell kontraktsrätt, outsourcing, offentlig upphandling, immaterialrättsliga frågeställningar och licensiering.
Ser fram emot i detta projekt: Att jobba mer med styrelsefrågor, utvecklas som mentor och att bredda nätverket.

Presentation av fler mentorer publiceras inom kort.

Text: Eleonore Hammare
_____________________________________________________________________

2014-05-14

Mentorskap kräver erfarenhet och en vilja att dela med sig

Första utbildningsomgången av blivande styrelsementorer i Women In Progress projekt inom ramen för Golden Rules of Leadership genomfördes i Stockholm den 5 maj.

Sex erfarna och engagerade ledare från olika branscher deltog i utbildningsdagen med syfte att lära sig mer om mentorskap och styrelsearbete.

Utbildningsdagen omfattade en mängd olika ämnen och gav bland annat möjlighet till personlig reflektion om sina tankemönster och hur vi agerar i olika situationer, relationen mentor-adept och genomgång av styrelsearbete och vad en mentor kan bidra med i styrelsen.

Att ta in en mentor i sin styrelse kan bidra till en utveckling som kan vara svår att få till på egen hand”, berättar Margareta Neld, VD, Women In Progress och ansvarig för utbildningen. ”En mentor finns där för att stödja sin adept i att få perspektiv, ökad självinsikt och stöd i att till exempel skriva sitt ägardirektiv. Det är en fantastisk möjlighet för företagaren.”

Efter dagens slut var sammanfattningen från några av deltagarna att det varit en toppendag som gett nya lärdomar, insikter och mycket energi.

En av de deltagande mentorerna, Louise Nicolin, sammanfattar sin syn på vikten av bredd i styrelsearbete och vad en mentor kan bidra med för att få styrelsen att ha ett helhetsperspektiv:

Jag tror vi i vår tid har en unik möjlighet till förbättringspotential på styrelse- och ägarnivå, där vi idag måste kunna kombinera gränslöst och visionärt tänkande, å ena sidan, och struktur och fasta rutiner, å andra sidan.”

Nästa utbildningstillfälle genomförs med mentorer från södra Sverige och sker i Göteborg den 21 maj.

Text: Eleonore Hammare
______________________________________________________________________

2014-04-29

Entreprenörer och mentorer står redo, nu kör vi!

Intresset är stort för Women In Progress projekt inom ramen för Golden Rules of Leadership. Upplägget, som går ut på att matcha entreprenörer med styrelsementorer, har lockat många intresserade och 10 styrelsementorer och 10 ägare är nu klara för att delta i projektet.

Styrelsementorer
Urvalet av styrelsementorer har byggt på att mentorn ska vara certifierad ledamot med erfarenhet av styrelsearbete.

Styrelsementorerna kommer, som nästa steg, att gå en utbildning med fokus på styrelsearbete idag, mentorns och adeptens roll, axiologisk personlighetsprofil, planering av mentorprogram, etik och kontrakt och tips för ett lyckat mentorprogram.

Ägare
Urvalet av ägare har byggt på att företaget ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kr/år och att vi fått till en bra spridning utifrån bransch och geografi. Ägarna kommer, precis som styrelsementorerna, att gå en utbildning. Fokusområden för utbildningen för ägarna är styrelsens övergripande uppgifter, dags för aktiv styrelse – utifrån ägarnas perspektiv, ägardirektiv, styrelsekompetens och mångfald, axiologisk personlighetsprofil och teamwork i styrelsen.

Snart får du veta mer
Blir du nyfiken på att få veta vilka som deltar i projektet?  Vi återkommer inom kort med presentation av deltagarna.

Skriv under för de gyllene reglerna!
Vill du också stödja arbetet med att få in fler kvinnor på ledande positioner? Läs mer om Golden Rules of Leadership 

Text: Eleonore Hammare

______________________________________________________________________

2014-04-23

Gyllene regler lyfter kvinnligt entreprenörskap

Women In Progress är en av åtta organisationer som har beviljats projektfinansiering från Tillväxtverket för att uppmuntra och arbeta för fler kvinnor på ledande positioner inom näringslivet.

Det är smickrande och samtidigt utmanande att vårt projekt är ett av de som valts ut av Tillväxtverket”, säger Margareta Neld, VD för Women in Progress och projektledare för projektet som går ut på att utbilda och matcha 10 kvinnliga ägare med 10 styrelsementorer. ”Konkret är vår ambition med projektet att öka andelen kvinnor i styrelser i privata ägarledda bolag, öka kompetensen i styrelse och ledning i bolag med kvinnor som ägare eller vd, att få företag att växa med styrelsementorer och på sikt få professionella styrelser.”

Projektet, som pågår fram till mitten av november 2014, kommer att genomföra utbildning av tio företagare i bland annat ledarskap och ägardirektiv. Sedan matchas dessa företagare med tio utbildade styrelsementorer, som i förlängningen kan bli externa styrelseledamöter i dessa företag. Utbildningarna kommer att ske i Stockholm respektive Göteborg och genomförs av Margareta Neld i Stockholm och av Amie Joelsson i Göteborg. Målet med projektet är att inom 2 år ska ägaren ha en professionell styrelse.

Vad pågår nu?
Just nu går vi igenom intresseanmälningar och genomför intervjuer”, berättar Margareta. ”Urvalet ska vara klart i slutet av april och sedan är det dags för nästa steg i programmet: axiologisk personprofil, utbildningsdagar och efter sommaren sker en så kallad speed dating där mentorer och entreprenörer ska matchas.

Varför har just Women in Progress blivit ett av de utvalda företagen?
Jag tror att det till stora delar beror på att Women In Progress är väletablerat och att vi redan arbetar med många av de frågor som är aktuella för projektet”, berättar Margareta vidare. ” Vi använder nätverk och kontakter och sedan många år utbildar vi styrelseledamöter och hjälper  ägare att hitta  styrelsekompetens.”

Projektet har starkt fokus på kommunikation och kommer att synas i olika medier, via denna blogg och Women In Progress nyhetsbrev. Kommunikationsansvarig i projektet är Eleonore Hammare.

FAKTA
Vad är Golden Rules of Leadership?
Sedan 2007 har Tillväxtverket arbetat för och koordinerat ett flertal aktiviteter med syfte att stärka och lyfta fram kvinnligt entreprenörskap. Det handlar bland annat om att synliggöra tillväxt och förnyelse i svenska näringslivet genom att öka antalet företag som drivs och utvecklas av kvinnor.

En del i programmet har varit att arbeta med en del inom ICWBL (International Council on Women’s Business Leadership) som har som syfte att skapa fler möjligheter för kvinnor att nå ledande positioner. Detta syfte har formulerats som en av de så kallade gyllene regler för ledarskap, och fördes först fram av den dåvarande amerikanska utrikesministern Hillary Rodham Clinton, i november 2012.

Den gyllene regeln för ledarskap (se beskrivning nedan) är ett initiativ för att skapa jämställt ledarskap och entreprenörskap. Det innebär att både kvinnor och män i ledande positioner på alla nivåer och inom olika sektorer, åtar sig att konsekvent och ihärdigt arbete med att ge kvinnor och män samma möjligheter att nå ledande positioner.

Flera internationella och svenska politiker och företagare har redan åtagit sig att följa de gyllene reglerna. Avsikten är att sprida initiativet över hela världen och att få fler människor att skriva under på programförklaringen, vilket ytterligare ökar möjligheterna för fler kvinnor att nå ledande positioner, både i dag och i framtiden.

Vilka är de gyllene reglerna?
Share my network with rising women leaders – Make it possible for more women to take on leadership positions as managers, experts, entrepreneurs, chairpersons and board members

Actively promote women as role models – Emphasize the importance of women’’s leadership and entrepreneurship both in my daily work and through public platforms.

Endorse and make women leaders more visible – Create professional opportunities for rising future leaders by opening doors through mentorship and sponsorship, which in return will inspire next generations and pay it forward.

Vill du läsa mer om The Golden Rules of Leadership, gå in på Golden Rules of Leadership

Text: Eleonore Hammare