Föreläsningar och nätverk

Vi ger föreläsningar och hjälper till att driva nätverk i olika ämnen inom vårt kompetensområde. Exempel på färeläsare: Exempel på nätverk:
  • VD-nätverk
  • Chefsnätverk
  • Kvinligt nätverk
  • Yrkeskategori (ex. marknadschefer, HR-chefer, egenföretagare)
Vill du veta mer eller boka en föreläsning? Skriv till oss för att få en offert.