Breakfast Meetup och Föreläsningar

Föreläsningar och nätverk

Vi ger föreläsningar och hjöälper till att driva nätverk i olika ämnen inom vårt kompetensområde.

Exempel på färeläsare:

Exempel på nätverk:

  • VD-nätverk
  • Chefsnätverk
  • Kvinligt nätverk
  • Yrkeskategori (ex. marknadschefer, HR-chefer, egenföretagare)

Vill du veta mer eller boka en föreläsning?

Skriv till oss för att få en offert.