Styrelseprogram

Montenegro

Nästa styrelseutbildning:
17-20 oktober 2017, Berlin

Läs mer om kommande styrelseutbildning

Women In Progress utbildar, nätverkar och driver opinion för att fler kvinnor ska få styrelseuppdrag. Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av såväl ledningsgruppsarbete som företagsstyrning eller till dig som är ägare/delägare i ett företag. Utifrån ditt intresse, engagemang och mål erbjuder vi olika steg i din utveckling som professionell styrelseledamot:

 

Certifieringsutbildning i styrelsearbete
Vi erbjuder landets enda skräddarsydda styrelseutbildning för kvinnor och har certifierat över 400 kvinnor. Under kursen får du lära dig grunderna för ett professionellt styrelsearbete och fundera kring din egen roll som styrelseledamot. Styrelseutbildningen ges i samarbete med StyrelseAkademien. Nästa kurs ges 17-20 oktober i Berlin.

Styrelsenätverket för dig som har minst ett styrelseuppdrag
Styrelsenätverket består av 6-8 personer och träffas vid fyra tillfällen. Det är samma grupp som träffas varje gång. Vi arbetar med aktuella case från dina styrelseuppdrag på ett strukturerat sätt.

Kvinnor i börsstyrelser
Women In Progress erbjuder också den populära utbildningen ”Från noll till börsen” som ger dig fördjupad kunskap om verksamhetsutveckling och tillväxt från ett styrelseperspektiv.

Women In Progress Pool av styrelsekandidater
Du som gått någon del av vårt styrelseprogram har möjlighet att gå med i Women In Progress pool där du matchas med personer vars företag/organisationer har behov av extern styrelsekompetens.

Introduktion till styrelsearbete / Learning about Swedish board operations
Under en halvdag får du en introduktion till professionellt styrelsearbete. Antingen är du egenföretagare som funderar på vad du kan ha för nytta av en aktiv styrelse eller så är du nyfiken på att själv ta styrelseuppdrag.
Utbildningen ges på både svenska och engelska.

Valberedningsutbildning
Valberedningens arbete är viktigt för att forma en styrelse som ska fungera på bästa sätt. Hur kan valberedningen blir mer professionell och vad krävs för att arbeta i en valberedning?  Utbildningen ges under en halvdag.