Vid din sida genom hela din karriär.

Women In Progress är ett kunskapsföretag som synliggör, utvecklar och säkerställer kvinnors kompetens i styrelse och ledning. Vi erbjuder några av marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap och kan även hjälpa till att starta nätverk eller om ni behöver en föreläsare.

Styrelseprogram

Grundkurs i styrelsearbete
Läs mer

Coachande mentorskap

Om du behöver hjälp att sortera och komma vidare i din karriär
Läs mer

Föreläsningar och nätverk

Behöver ni en föreläsare eller vill starta ett nätverk?
Läs mer

Vad vi har på gång

Februari:

Digital inspirationslunch 4:e februari, klockan 12.00 – 12.45:  Gigs for her hälsar på och pratar om giggande

Digital inspirationslunch 26:e februari, klockan 12.00 – 12.45:  Leda20 hälsar på – en föreläsning om makt

Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Mars:

Certifierad utbildning inom Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL) av Leda20 – mer info kommer inom kort.

September:

Nästa certifieringsutbildning i styrelsearbete går i september 2021. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla intresse för kommande utbildning här.