Vid din sida genom hela din karriär.

Women In Progress är ett kunskapsföretag som synliggör, utvecklar och säkerställer kvinnors kompetens i styrelse och ledning. Vi erbjuder några av marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap och kan även hjälpa till att starta nätverk eller om ni behöver en föreläsare.

Styrelseutbildning

Grundkurs i styrelsearbete
Läs mer

Coachande mentorskap

Om du behöver hjälp att sortera och komma vidare i din karriär
Läs mer

Föreläsningar och nätverk

Behöver ni en föreläsare eller vill starta ett nätverk?
Läs mer

Vad vi har på gång under 2022

4:e oktober

Vi har återträff för de som gått vårens styrelseutbildning. Samtidigt har vi Alumniträff för de som gått tidigare och bjuder även in andra som är intresserade att lära sig mer om styrelsearbete eller om JGL som vi kommer att erbjuda under våren. 

 

Vad vi har planerat för 2023

Maj:

Certifieringsutbildning i styrelsearbete tillsammans med Styrelseakademien. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla intresse för kommande utbildning här.

 

Våren 2023

Certifierad utbildning inom Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL). Vi kommer erbjuda den kursen från våren 2023.