Vid din sida genom hela din karriär.

Women In Progress är ett kunskapsföretag som synliggör, utvecklar och säkerställer kvinnors kompetens i styrelse och ledning. Vi erbjuder några av marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap och kan även hjälpa till att starta nätverk eller om ni behöver en föreläsare.

Styrelseutbildning

Grundkurs i styrelsearbete
Läs mer

Coachande mentorskap

Om du behöver hjälp att sortera och komma vidare i din karriär
Läs mer

Föreläsningar och nätverk

Behöver ni en föreläsare eller vill starta ett nätverk?
Läs mer

Vad vi har på gång under 2022

16-17 maj:

Certifieringsutbildning i styrelsearbete tillsammans med Styrelseakademien. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla intresse för kommande utbildning här.

Hösten 2022

Certifierad utbildning inom Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL) av Leda20 – mer info kommer inom kort