JGL – JÄMSTÄLLDHET GENUS LEDARSKAP

Oavsett om ni redan börjat eller vill börja arbeta med jämställdhet så ger utbildningen Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL) kunskapen för att kunna arbeta systematiskt med jämställdhetsfrågor inom din organisation, i din ledningsgrup

Bakgrund från försvarshögskolan

JGL har sin bakgrund från Försvarshögskolan och är relevant för alla inom er verksamhet och i synnerhet för dig som aktivt vill arbeta med jämställdhetsfrågor med siktet att bli en relevant och attraktiv arbetsgivare. Forskning visar att en inkluderande, jämställd och jämlik arbetsplats främjar både välmående och resultat.

En gemensam grund

För att systematiskt kunna och driva jämställdhets- och jämlikhetsfrågor behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Detta för att enklare förstå och konstruktivt kunna diskutera den här typen av frågor.

Utbildningen ger också en grundförståelse för hur jämställdhet förhåller sig till andra mångfaldsfrågor och hur ett utvecklings-arbete kan bedrivas individuellt såväl som i en organisation.

Kvalitetssäkrad kursplan

Utbildningen följer en fastställd kursplan och är kvalitetssäkrad av Fil. Dr Anders W Berggren, tidigare chef för Programmet för Genusstudier vid Försvarshögskolans Institution för ledarskap och management. Han ansvarar även för utbildningens vetenskapliga innehåll.

Exempel på innehåll:

  • Grundläggande kunskaper om genus och jämställdhet
  • Definitioner
  • Begrepp och perspektiv
  • Samhälle och arbetsmarknad
  • Frågor kring ledarskap
  • Förändring och arbetsmetoder.

Utbildningsledare

Utbildningen hålls av Ewa Johansson och Annika Westby från Women In Progress – båda utbildade process- och handledare för JGL.

Nästa kurstillfälle är 21 mar, 2024