Women In Progress arbete bygger på en humanistisk människosyn som en grundläggande värdering. Vi ser på människan utifrån en helhetsperspektiv där alla delar påverkar varandra och måste finnas i ett seriöst utvecklingsprogram för att nå ett gott och varaktigt resultat.

Vårt fokus är det personliga mötet, med integritet och respekt – personligt, men inte privat. I mötet uppstår dynamik och lärande mellan människor.

Women In Progress är kunskapsföretaget som vill synliggöra, utveckla och säkerställa tillgång på kvinnors kompetens i styrelse och ledning.

Women in Progress hjälper kvinnor i karriären att vilja, våga och kunna ta kommandot över karriär och ledarskap.

Women in Progress erbjuder marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap, och professionella nätverk på högsta nivå.

Women In Progress är medlem i EMCC (European Mentoring and Coaching Council) och följer dess etiska regler och krav Code of Ethics.