Fotograf: Andreas Hillerborg

Ett coachingprogram kan vara aktuellt för dig som är ny i din yrkesroll, står inför nya utmaningar, känner att du tappat motivation eller helt enkelt vill förvissa dig om att du utnyttjar dina resurser på ett optimalt sätt. Women in Progress (WIP) ger kvinnliga chefer, nyckelpersoner och egna företagare möjlighet att få en egen coachande mentor.

Women in Progress erbjuder coachingprogram med inriktning på karriärcoaching eller chefscoaching. Programmet är individuellt och för bästa effekt rekommenderar vi tio träffar á två timmar under ett år. Coachingen kan även ske online via tex. Skype.

Women In Progress har samarbetsavtal med en exklusiv grupp coachande mentorer som har erfarenhet från olika branscher och verksamhetsområden.

“Min coach Margaretas coaching via Skype hjälpte mig att effektivt sortera mina tankar och känslor. Detta hjälpte mig att lära mig mer av mina misstag och snabbare göra förbättringar av mina tjänster. Dessutom uppskattar jag mycket Margaretas varma personlighet som till och med kommer fram via Skype.”

– Peder Linder, Linder Academy AB

Vad är egentligen coaching?
Coaching är skräddarsydd individuell utveckling som syftar till att du kan uppnå dina mål. Allt utformas efter din unika situation och behov och är därför en tidseffektivt, flexibelt och en god investering för både adept och organisation.

Nyttan med Coachande Mentorskap
1. Du får ta del av de coachande mentorernas långa erfarenhet av chefs- och ledarskap
2. Du får stöd och coaching i din yrkesroll
3. Du får ökad själviskt
4. Du lär dig att hantera nya utmaningar på ett bättre sätt och får ett ökat självförtroende
5. Du blir mer fokuserad, når bättre resultat och blir mer effektiv

Jag önskar en offert.