Våra Tjänster

IMG_0924

Styrelseprogram
Syftet med Women In Progress Styrelseprogram är att förbereda kvinnor för styrelsearbete. För dig som är intresserad av styrelsearbete har vi tagit fram ett helt program. Vi erbjuder styrelseutbildning på olika nivåer, pool för styrelsekandidater samt styrelsementor.

JGL  – Jämställdhet Genus Ledarskap

För att systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågor  behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. JGL som är en utbildning med sin bakgrund från Försvarshögskolan ger denna grund för att förstå, förhålla sig till och konstruktivt kunna diskutera och driva jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

Coachande mentorskap
Women in Progress erbjuder coachingprogram med tre inriktningar: karriärcoaching, chefscoaching och businesscoaching. Programmet är individuellt och för bästa effekt rekommenderar vi tio träffar á två timmar under ett år.

Föreläsningar
Vi ger föreläsningar i olika ämnen inom vårt kompetensområde. Några exempel:
Inspirationsföreläsning om styrelsearbete
Seminarium om karriärplanering