Inspirationsföreläsning om karriärplanering

Den här föreläsningen ger en lättsmält och samtidigt matnyttig insyn i konsten att karriärplanera. Den förklarar varför man har allt att vinna genom karriärplanering samt ger tips och exempel på hur man gör.

Karriärplanera kan man göra när som helst i livet och ett bra karriärplaneringsprogram, oavsett om du gör det på egen hand eller med hjälp, utforskar dina egna drivkrafter, talanger och livssituation.

Föreläsningens utgångspunkt är att den som karriärplanerar lättare kan fånga tillfällena i flykten, helt enkelt därför att han eller hon vet vad de ska leta efter och vad det är som för dem fram mot sina mål.

Föreläsningen tar också upp karriärnormer. Vad är det som styr våra val och hur fria är vi att påverka dem? Hur styr kön våra möjligheter att göra karriär på egna villkor? Vi menar att både män och kvinnor drabbas av ett gammaldags sätt att se på karriär och har myntat begreppet negativ jämställdhet.

För företag är det ett smart drag att uppmuntra sina medarbetare att karriärplanera. Förutom att det kan ses som en del i företagets employer branding får de också medvetna medarbetare som kan vara  tydligare med vad de själva vill. Det hjälper chefen att matcha rätt person med rätt uppgift, att hålla motivationen uppe och leder till en sund extern och intern rörlighet samtidigt som man lättare behåller nyckelpersoner.

Följande teman tas upp:

  • När kan man karriärplanera
  • Karriärplanering enskilt eller i grupp
  • Karriärplaneringens sju steg
  • Vad är kompetens?
  • Fallgropar
  • Karriärnormer

Boka föreläsningen:

Om ni är intresserade av denna föreläsning skicka ett mail till info@womeninprogress.se