Chefsnätverk

Chefsnätverket för VD:ar och högre chefer är en utbildning som bygger på lärande och erfarenhetsutbyte i aktuella chefsfrågor. Under handledning av managementkonsult Margareta Neld träffas deltagarna sex gånger under ett år i en mindre grupp om max 8 chefer.

Hur fungerar det?
I nätverket kommer kraften och utvecklingen inifrån själva nätverket. Det är deltagarna själva som fyller träffarna med innehåll genom att ge och ta. Nätverkshandledarens roll är att ansvara för och att leda processen framåt.

Hur kan det se ut?
Inför starten får deltagarna skriva ner sina förväntningar och förslag på ämnen. Exempelvis: aktuella case från chefsvardagen, det hållbara ledarskapet, ledningsgruppens arbete, strategifrågor, affärsutveckling, styrelsearbete, hur motivera medarbetare, kommunikation, presenta- tionsteknik, konflikthantering och förändringsarbete.

Nyttan med chefsnätverket:
Du får nya infallsvinklar på arbetet och livet, vilket är en värdefull form av kompetensutveckling.

Dessutom får du:
1.Individuellt anpassad ledarutveckling genom lärande och erfaren- hetsutbyte med andra chefer i samma situation.
2. Upptäcka och se förebilder och goda exempel hos de andra
3. Utveckling genom reflektion och nya perspektiv
4. Omvärldsbevakning; lära av varandras verksamheter
5. Tips på bra böcker och artiklar
6. Lära dig nätverka och få ett större kontaktnät

Chefsnätverket består av 6 nätverksträffar under ett år med en grupp om max 8 personer. Start vår och höst. Tre halvdagar, tre heldagar, varav en med övernattning. Middag, frukost, lunch samt kaffe ingår.
Pris: 23 000 SEK exklusive moms.

Anmäl dig här.