Styrelsenätverk

Women In Progress (WIP) Styrelsenätverk vänder sig till dig som har erfarenhet av styrelsearbete och vill fortsätta utveckla din styrelsekompetens.

Hur fungerar ett styrelsenätverk?
I nätverket kommer kraften och utvecklingen inifrån själva nätverket. Det är deltagarna själva som fyller träffarna med innehåll genom att ge och ta. Nätverkshandledarens roll är att ansvara för och att leda processen framåt.

Så här går det till
Vi träffas vid fyra lunchmöten under en termin. Vi arbetar framför allt med aktuella case från dina styrelseuppdrag utifrån en strukturerad metod. Ämnen som kan tas upp är till exempel strategifrågor, investeringar, affärsutveckling, kommunikation, ägarfrågor och konflikthantering. Varje nätverksgrupp har max åtta deltagare.

Vi bjuder in experter vid behov som svarar på frågor kring juridik, finansiering och redovisning ur ett styrelseperspektiv.

Deltagande i WIP:s Styrelsenätverk kostar 3 000 SEK plus moms per termin. I priset ingår lokal och lunch på samtliga fyra träffar samt boken Berättelser från styrelserum. Styrelsenätverk finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anmälningsblankett samt anmälnings- och avbokningsvillkor finner du här.