Certifieringsutbildning

Certifieringsutbildning – Grundkurs i styrelsearbete

I den här kursen får du lära dig grunderna för ett professionellt styrelsearbete samt ges tillfälle att fundera kring din egen roll som styrelseledamot.

Datum: Våren, 2021 (2,5 dagar  + 1 dag i Stockholm – datum bestäms utifrån situationen med Covid19)
Plats: I närheten av Stockholm
Prov och återträff: Datum bestäms på plats i samband med kursen
Kostnad: Kontakta ewa@womeninprogress.se för prisuppgift.
I avgiften ingår: Kursen Rätt fokus (2,5 dagar), kursmaterial, helpension, tentamen och återträff (1 dag). Extra dag “Att leda jämställt och inkluderande” ges i samarbete med Leda20 och är valfri, går att välja bort.
Antal platser: Max 15

För mer information: Kontakta Ewa Johansson på ewa@womeninprogress.se.