Vid din sida genom hela din karriär.

Women In Progress är ett kunskapsföretag som synliggör, utvecklar och säkerställer kvinnors kompetens i styrelse och ledning. Vi erbjuder några av marknadens mest kvalificerade styrelseutbildningar, coachande mentorskap och kan även hjälpa till att starta nätverk eller om ni behöver en föreläsare.

Styrelseutbildning

Grundkurs i styrelsearbete
Läs mer

Coachande mentorskap

Om du behöver hjälp att sortera och komma vidare i din karriär
Läs mer

Föreläsningar och nätverk

Behöver ni en föreläsare eller vill starta ett nätverk?
Läs mer

Vad vi har på gång under 2023

20:e februari:

Årets första Breakfast Meetup där vi gästas av Monica Green och Lena Ridström. Du kan läsa mer och anmäla dig här.

Maj:

Certifieringsutbildning i styrelsearbete tillsammans med Styrelseakademien. Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla intresse för kommande utbildning här.

 

Hösten 2023

Certifierad utbildning inom Jämställdhet Genus Ledarskap (JGL). Vi kommer erbjuda den kursen från våren 2023.